این شرکت به عنوان اولین و تنها تولید کننده مورد تایید شرکت ملی گاز و سایر شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت قادر به طراحی و تولید Insulatorدر انواع Steel Band و پلی اتیلنی در سایز های “۲ الی “۶۴ مطابق با استاندارد IGS-M-TP-015 د می باشد.
شایان ذکر است برای اولین بار در ایران این شرکت موفق به اخذ استانداردهای کارخانه ای از موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به شماره ۸۷-۶۳۰۰۲۴ جهت تولید این محصول شده است.