یکی از قطعات فوق حساس و استراتژیک در حوزه انرژی ایمپلر ها می باشد که در این راستا شرکت ملت صنعت توانسته است با طراحی و تولید انواع ایمپلر کمپرسورهای افزاینده فشار هوای فشرده وموتورهای توربینی در دو مدل شعایی و محوری توانسته است به فناوری ساخت وتولید انبوه این قطعه حساس دست پیدا کند.