دیافراگم ها در انواع Reinforced ، ترکیبی و ساده در سایزها و متریال های مختلف به منظور استفاده در کلیه صنایع، مطابق با استانداردهای IGS-M-IN-202 قابل تولیدو ارائه می باشد. این محصول دارای استانداردکارخانه ای به شماره ۰۰۲۳-۶۳-۸۷ از موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران می باشد .