یکی از معضلات پیش روی مصرف کنندگان محترم خطوط انتقال ،غلاف گذاری در طول لوله های زیاد می باشد.یکی از ابداعات و نوآوری های شرکت ملت صنعت به منظور رفع مشکل مذکور طراحی و تولید یک نمونه کرادل غلطکی است که این محصول علاوه بر هم محورکردن (CENTERLIZE) لوله ها که به منظور تسهیل در راندن CASING می باشد از شکستگی احتمالی انسیلاتور نیز جلوگیری به عمل می آورد.این محصول در سایز های “۲ الی “۶۴ طراحی وتولید شده است.