تولید المنت یونیت مشابه نمونه خارجی برای اولین بار - در شرکت ملت صنعت

روه صنعتی ملت صنعت با تکیه بر داشته های خود وهمت مضاعف  تواسته اند قطعه المنت یونیت که کاملا مشابه نمونه خارجی میباشد رو ساخته و پس از تست کاربردی در صنعت حفاری و دکل برگ زرین دیگری به کتاب همت خود اضافه نمایند.
بازدید : 2769 17 بهمن 1391 ساعت 12:55 ب.ظ