دستگاه کالیبراتور گشتاور سنج

توسط این دستگاه امکان کالیبره کردن انواع آچار های گشتاور وجود دارد
حداکثر 1100 نیوتن بر متر رنج این دستگاه میباشد.
این دستگاه این امکان را داراست که خروجی کاملا نرم افزاری را برای کاربر مهیا میسازد.