دستگاه آزمايش جهندگي

دستگاه آزمايش جهندگي هيوا 300 براي تعيين مشخصه جهندگي مواد مختلف بكار مي رود . برخي از موادي كه بوسيله دستگاه جهندگي هيوا 300 مي توان آزمايش كرد عبارتند از
محصولات لاستيك -
محصولات فوم -
در اين دستگاه رفتار ارتجاعي مواد آزمايش مي شود . آزمايش بوسيله برخورد يك چكش(وزنه) يا پاندول با وزن استاندارد با سرعت مشخص به نمونه آزمايش و اندازه گيري ميزان برگشت وزنه يا پاندول انجام مي گيرد