FLOAT VALVE

پروژه ها

شیر یکطرفه اینچی که از فوران درون لوله های حفاری جلوگیری به عمل می آورد و در سایزهای ۱R ,1F-2R, 2F-3R , 3F,5F-6R ,4F-6R تولید می گردد.